บริการนำเข้า - ส่งออก พิธีการศุลกากร

PK CARGO : บริการขนส่งสินค้า จีน - ไทย

ขนส่งในจีน 3-5 วัน

โรงงาน/ร้านค้า

PK Cargo จีน

PK Cargo ไทย

5-7 วัน

15 วัน

มารับสินค้าเอง

ไม่มีค่าจัดส่งในไทย

ไปรษณีย์

By PK  

ขนส่งเอกชน

บ้าน

บริการนำเข้า - ส่งออก / พิธีการศุลกากร
- ดูแลการขนส่งระหว่างประเทศ

- เอกสารนำเข้าส่งออก 

- ขั้นตอนการเคลียร์สินค้า

- พิธีการศุลกากร 

- อื่นๆ

หากสนใจใช้บริการ กรุณาติดต่อ : pkcargo903@gmail.com